Контакт

 

 

АДРЕСА: ЦАРА ЛАЗАРА ББ,18252 МЕРОШИНА 
Tel. 018-4892-036

Централа: 018/4892-036
Директор: 018/4892-036
Секретар: 018/4892-036
Библиотека: 018/4892-036
Рачуноводство: 018/4892-036
Факс: 018/4892-036
Жиро рачун: 840-1566666-71

email: skolamerosina@gmail.com